Nowy termin kursu VT1/VT2 ! Zapraszamy do zapisów.

TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. POZNAŃ organizuje wspólnie z ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej INSTYTUTEM SPAWALNICTWA GLIWICE) KURS VT1 + VT2 dla personelu badań nieniszczących wg programów INSTYTUTU SPAWALNICTWA zgodnie z wymaganiami  PN – EN ISO 9712
Kursy są prowadzone w systemie „ M U L T I S E K T O R „ (spawanie i odlewy)
Wszystkie zajęcia i egzaminy odbywać się będą w nowej siedzibie Firmy „Technika Spawalnicza „Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 191,62-052 Komorniki
Najbliższy kurs odbędzie się w terminie 07.10 -11.10.2024 (od poniedziałku do piątku )
Kurs odbywa się w godzinach od 8.30 do 16.00
W trakcie trwania kursu przewidziano przerwy na kawę oraz obiad (w cenie kursu).

Osoby, z którymi należy kontaktować się w sprawie kursu:
inż. Mirosław Nowak (IWE) (tel. 0 602 11 84 01, 0-61 862-81-61, miroslaw.nowak@techspaw.com.pl)
Marta Michalak  (tel. 0-61 862-81-61) marta.michalak@techspaw.com.pl

Niezbędne dokumenty są dostępne u Pani Marty Michalak (sekretariat ,tel.061 862 8161) lub drogą e-mail : marta.michalak@techspaw.com.pl

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA KURS:

Na kurs VT1 mogą być przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej średnią lub zawodową szkołę techniczną
  • posiadają ważny dowód zadowalającej ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów zgodnie z punktem 6.3 normy EN 473, wystawiony przez lekarza okulistę.

Na kurs VT2 mogą być przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie stopnia I (tylko osoby o co najmniej średnim wykształceniu technicznym) lub
  • ukończyli z wynikiem pozytywnym krajowy kurs badań nieniszczących- oględziny zewnętrzne i badanie wizualne (tylko osoby o co najmniej średnim wykształceniu technicznym) lub
  • ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie na kursach Europejskiego Inspektora Spawalniczego lub Europejskiego Inżyniera Spawalnika stopnia I lub II (EWI, EWE) lub
  • posiadają aktualną licencję INSTYTUTU SPAWALNICTWA na egzaminowanie Spawaczy

oraz

  • posiadają ważny dowód zadowalającej ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów zgodnie z punktem 6.3 normy EN 473, wystawiony przez lekarza okulistę.