Palniki

W celu zwiększenia możliwości dostosowania ramienia robota do różnorodnych aplikacji spawalniczych robot serii TM posiada trzy warianty prowadzenia przewodu prądowego oraz drutu spawalniczego na ramieniu robota. W zależności od potrzeb produkcyjnych mocowanie ich może odbywać się na kilka sposobów.

DTPS

Oprogramowanie off – line Panasonic DTPS 2 zostało stworzone do tworzenia symulacji off – line systemów zrobotyzowanych. Dzięki temu oprogramowaniu możemy pisać programy spawalnicze na komputerze. Przesyłać je po sieci do robota. Poniżej opisane są najważniejsze zalety/funkcje programu.
Sprawdź
/