EBFLOW

System Ebflow pozwala wykorzystać wszystkie zalety spawania wiązką elektronową przy tworzeniu stalowych konstrukcji o dowolnym rozmiarze. System
ten, będący kolejnym etapem w rozwoju oferty produktów firmy CVE, przynosi następujące korzyści:

• Sprawne osiąganie bardzo dużych prędkości wykonywania połączeń w przypadku „grubych” elementów stalowych i metali kolorowych (aluminium, tytanu, miedzi).
• 20- do 30-krotnie szybsze w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, nawet 200 mm na minutę przy łączeniu stali o grubości 150 mm, co oznacza najszybsze obecnie tempo spawania grubych profili.
• Zgrubna próżnia jest wytwarzana i utrzymywana wyłącznie w wymagającym tego miejscu.
• Możliwość spawania bez wstępnego nagrzewania.

Jak działa Ebflow?

Firma CVE opracowała system do spawania wiązką elektronową w próżni miejscowej, który można z łatwością transportować i stosować w miejscu montażu, a także wykorzystać do spawania znacznie większych konstrukcji, które normalnie nie zmieściłyby się w komorze próżniowej.

System Ebflow eliminuje konieczność korzystania z komory próżniowej dzięki zgrubnej próżni miejscowej wytwarzanej i utrzymywanej tylko w konkretnym punkcie jej użycia. Wysoko sprawne spawanie wiązką elektronową może się odbywać w dowolnym zakładzie, w którym na szeroką skalę spawane są elementy wielkogabarytowe, pod warunkiem że zakład jest w stanie zapewnić odpowiednią osłonę przed promieniowaniem rentgenowskim. Zastosowanie systemu uszczelnień przesuwnych i transportu precyzyjnego umożliwia szybkie wykonywanie spoin wzdłużnych i obwodowych (grube blachy, zbiorniki o dużych średnicach).

Próżnia zgrubna doskonale sprawdza się w przypadku spawania grubych profili i pozwala osiągnąć najszybsze dostępne obecnie tempo spawania tych materiałów.
Nie ma potrzeby używania drutu spawalniczego, a złącze spawane po poddaniu obróbce cieplnej można uznać za identyczne, pod względem metalurgicznym, z elementami spawanymi.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROMIENIA WIĄZKI W ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA I NAPIĘCIA:

[1] 900 mbar, 200 kV, 300 mA, hel
[2] 700 mbar, 200 kV, 300 mA, hel
60 mbar, 200 kV, 300 mA, hel
5 mbar, 200 kV, 300 mA, hel

Czym jest system Ebflow?

System Ebflow pozwala wykorzystać wszystkie zalety spawania wiązką elektronową przy tworzeniu stalowych konstrukcji o dowolnym rozmiarze. System
ten, będący kolejnym etapem w rozwoju oferty produktów firmy CVE, przynosi następujące korzyści:

 • Sprawne osiąganie bardzo dużych prędkości wykonywania połączeń w przypadku „grubych” elementów stalowych i metali kolorowych (aluminium, tytanu, miedzi).
 • 20- do 30-krotnie szybsze w porównaniu z metodami konwencjonalnymi spawanie łukowe
  pod wodą, nawet 200 mm na minutę przy łączeniu stali o grubości 150 mm, co oznacza
  najszybsze obecnie tempo spawania grubych profili.
 • Zgrubna próżnia jest wytwarzana i utrzymywana wyłącznie w wymagającym tego miejscu.
 • Możliwość spawania bez wstępnego nagrzewania.
Zasada spawania elektronowego w ciśnieniu zredukowanym EBFLOW

Zalety systemu Ebflow

NIŻSZA EMISJA ZWIĄZKÓW WĘGLA

 • System Ebflow zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne procesy łukowe. Obniżone koszty transportu oraz brak materiałów wypełniających, komory z powiązanymi urządzeniami pompującymi, wstępnego nagrzewania czy załadunku/rozładunku przyczyniają się do znacznego obniżenia emisji związków węgla w porównaniu z procesami tradycyjnymi.
 • Zużycie energii na jeden metr spoiny wykonanej przy użyciu systemu Ebflow jest o 75% niższe niż w przypadku standardowego procesu spawania łukowego.

PRODUKTYWNOŚĆ

 • Większe tempo produkcji
 • Spawanie na miejscu montażu
 • Brak konieczności ukosowania spawanego połączenia
 • Elastyczność w zakresie rozmiaru spawanych obiektów
 • Brak konieczności wstępnego nagrzewania
 • Brak załadunku, opróżniania i rozładunku
 • Możliwość natychmiastowego przeprowadzenia kontroli po spawaniu
 • Możliwość spawania za pomocą jednego przejścia
 • Zastosowanie obróbki cieplnej po spawaniu może umożliwiać uzyskanie spoiny nie do odróżnienia od materiału macierzystego pod względem metalurgicznym, co pozwala wykorzystywać elementy spawane zamiast monolitycznych

EKONOMIA

 • Mniejszy kapitał roboczy
 • Mniejsze koszty zatrudnienia
 • Brak komory i powiązanych urządzeń pompujących
 • Mniejsze koszty transportu
 • Brak materiałów wypełniających— niższe koszty materiałów eksploatacyjnych
 • Możliwość obniżenia emisji z fabryki
 • Zużycie energii na jeden metr spoiny wykonanej przy użyciu systemu Ebflow jest o 75% niższe niż w przypadku standardowego procesu spawania łukowego

JAKOŚĆ

 • System Ebflow ułatwia tworzenie wysokiej jakości spoin o ciągłej powtarzalności
 • Punktowe naprężenia resztkowe
 • Spoina nie do odróżnienia od materiału macierzystego pod względem metalurgicznym
 • Minimalna ilość niezgodności
 • Większa dokładność i powtarzalność

..