EBW

Zalety spawania wiązką elektronów zawierają wysoką gęstość mocy przy bardzo małej strefie wpływu ciepła i tym samym zminimalizowanie odchyleń. Części spawane tą metodą wymagają bardzo znikomego nakładu obróbki mechanicznej i cieplnej po spawaniu oraz co jest bardzo ważne spawanie wiązką elektronów nie wymaga gazów osłonowych jak inne metody łączenia.
Jakość spoin po spawaniu jest bardzo wysoka a proces jest bardzo wydajny (typowo około 95%), wszystkie parametry procesu są stale kontrolowane a proces jest w pełni zautomatyzowany.

Spawanie wiązką elektronów wyróżnia się:

  • Głęboką penetracją
  • Wąską strefą łączenia
  • Obojętną atmosferą (próżnia)
  • Wytrzymałością zbliżoną do wytrzymałości materiałów rodzimych

Spawanie wiązką elektronów ze zredukowanym ciśnieniem

Konwencjonalne spawanie wiązką elektronów (EBW) wymaga od komponentów, aby znajdowały się w środowisku próżniowym w celu osiągnięcia najlepszych wyników. Ten czynnik może przedstawiać straty czasowe i pieniężne i może wykluczać pracę wymagającą spawania na miejscu lub we wszystkich pozycjach.
Pomimo, że został opracowany proces spawania elektronowego “na powietrzu” dla przemysłu samochodowego do spawania cienkich płytek metalowych i aluminiowych, to technologia jest ograniczona skalą i przypasowaniem. Na licencji z TWI, CVE może w tej chwili zaoferować rozwiązanie pozwalające spawać grubsze materiały o szerszej gamie metali w zgrubnej próżni.
Typowy gruby przekrój spawania EB jest przeważnie spawany w próżni 10^-3 mbar lub wyższej. Spawanie wiązką elektronów ze zredukowanym ciśnieniem (Reduced Pressure Electron Beam Welding (RPEBW)) zostało zademonstrowane do spawania do 200 mm w stali w pojedynczym przejściu i zakresie przekroju stopów lekkich przy ciśnieniach około 0.1 do 10 mbar. Połączenie technik do szybkiego tworzenia lokalnej próżni używając komór typu zaciskowego i uszczelniającego dla średnic zewnętrznych i wewnętrznych struktur okrężnych stworzyło RPEBW wartościową technologią inżynieryjną.

Urządzenia do spawania wiązką elektronów 60 kV
Urządzenie do spawania wiązką elektronów 150 kV
Urządzenie do spawania wiązką elektronów do turbosprężarek
Funkcje zaawansowane