Pomiar przed spawaniem

Z sensorów do badania detali przed spawaniem wyróżniamy sensor dotyku i sensor laserowy. Szczegółowy opis poniżej.