Pomiar w trakcie spawania

Z sensorów do badania w trakcie spawania wyróżniamy trzy rodzaje – sensor łuku, “Auto Extension” i “Arc Eye”. Szczegółowy opis sensorów poniżej.