Pulse stitch

Software dedykowany jest do aluminiowych blach spawanych drutem krzemowym. Działanie PULSE STITCH polega na tym że w trakcie wykonywania spoiny łuk co odstęp czasu jest zajarzany i wygaszany. Dzięki temu można uzyskać efekt „rybiej łuski”. Jednymi z największych zalet tej metody jest mniejsza liczba odprysków i możliwość spawania cienkich blach aluminiowych bez przepalenia.