Spiral Weaving

W 2007 r. pojawiło się oprogramowanie TAWERS MIG z funkcją SPIRAL WEAVING do spawania aluminium i jego stopów. Pełna kontrola wartości prądu przy oscylacjach spiralnych w każdej połówce elipsy daje możliwość łączenia ze sobą elementów o różnej grubości ścianek. Funkcja spiral weaving znajduje zastosowanie przy spawaniu aluminium metodą MIG, dając wygląd łuski jak podczas spawania metodą TIG.

Funkcja ,,Spiral Weaving” definiowana jest poprzez wprowadzenie następujących parametrów w oknie dialogowym z graficznym przedstawieniem kształtu ruchu:

  • FRQ – częstotliwość oscylacji wyrażana w Hz – daje możliwość ustawienia ilości oscylacji wykonywanych w czasie trwania jednej sekundy.
  • L oraz R – ustawienie amplitudy oscylacji (oddzielnie lewej i prawej) – parametr ten pozwala na horyzontalną zmianę kształtu wykonywanych przez robot oscylacji względem kierunku spawania.
  • F oraz B – zakrzywienie elipsy wyrażane procentowo (oddzielnie górne i dolne) – parametr ten pozwala na wertykalną zmianę kształtu wykonywanych przez robot oscylacji względem kierunku spawania.
  • RA oraz LA – kąt oscylacji względem detalu (oddzielnie lewy i prawy)
  • D – kierunek startu oscylacji (lewy lub prawy)
  • W – kierunek oscylacji