Stirweld

INNOWACYJNA GŁOWICA SPECJALNA FSW ZIELONA ENERGIA
Czym jest FSW – Friction Stir Welding?
W procesie FSW połączenie dwóch elementów dokonuje się poprzez strefowe wymieszanie ich w stanie stałym uplastycznionym. Proces FSW zachodzi w temperaturze około 30% niższej od temperatury topnienia aluminium bądź jego stopów co generuje znaczne mniejsze odkształcenia niż proces spawania TIG lub MIG. Silne odkształcenie plastyczne pozwala na wykonanie złącza o drobnoziarnistej i zrekrystalizowanej strukturze. Metoda FSW znalazła największe zastosowanie do łączenia elementów z aluminium i jego stopów, jakkolwiek możliwe są pewne obszary do łączenia aluminium ze stalą lub miedzią (złącza nakładkowe gdzie narzędzie wchodzi w głąb od strony aluminium.

Firma STIRWELD Francja opracowała GŁOWICĘ SPECJALNĄ FSW       (PLUG-IN), która mocowana jest do frezarek CNC, co zwiększa potencjał użytkownika. Wraz z nią dostarczany jest system software, umożliwiający w czasie rzeczywistym monitorowanie oraz kontrolę czasu.

 

GŁOWICA SPECJALNA FSW posiada możliwość kontroli siły docisku co jest warunkiem uzyskania złącza o wysokich właściwościach mechanicznych.

SPECJALNA GŁOWICA FSW może współpracować z niemalże każdą obrabiarką, która spełnia poniższe warunki:

 • Rozmiar mocowania: ISO 40, BT 40 or HSK 63 (lub inny równoważny),
 • Ciągła moc wrzeciona: 10 kW minimum,
 • Minimalny moment obrotowy: 50 Nm przy 1000 RPM,
 • Wysokość od stołu do wrzeciona: 350 mm minimum (wysokość głowicy 315 mm),
 • Przenoszona siła w osi Z: min. 7 kN

Montaż GŁOWICY SPECJALNEJ FSW na obrabiarce CNC trwa nie dłużej niż 15 minut. Wszystkie etapy (kroki od 1 do 4) podłączenia głowicy do obrabiarki przedstawiono na fotografii.

 

GŁOWICA SPECJALNA FSW chroni układ napędowy obrabiarki przed wibracjami oraz przeciążeniem. GŁOWICA SPECJALNA FSW ma możliwość końcowej obróbki (frezowaniem) powierzchni detalu obrabianego przez ręczne lub automatyczne założenie freza.

GŁOWICA SPECJALNA FSW do obrabiarki umożliwiająca zgrzewanie FSW 3D
Stacja do automatycznej wymiany narzędzia FSW na frez

Istnieje rozwiązanie GŁOWICY SPECJALNEJ FSW z narzędziem z wysuwanym trzpieniem, umożliwia to zgrzewanie punktowe materiałów bez pozostawienia otworu po procesie.
Specjalny przyrząd do SPECJALNEJ GŁOWICY FSW opatentowany przez firmę TECHNIKA SPAWALNICZA

WYMIANA AUTOMATYCZNA NARZĘDZIA
WYMIANA RĘCZNA NARZĘDZIA

Odmianą zgrzewania FSW są: punktowe zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem FSSW (Friction Stir Spot Welding) oraz zgrzewanie punktowe bezkraterowe RFSSW (Refile Friction Stir Spot Welding)

SYSTEM CHŁODZENIA GŁOWICY SPECJALNEJ FSW

.

ZALETY GŁOWICY SPECJALNEJ FSW

 1. Możliwość zaimplementowania GŁOWICY SPECJALNEJ FSW na dowolnej obrabiarce CNC przyczyni się do upowszechnienia metody FSW (FRICTION STIR WELDING).
 2. Kilkukrotnie niższy koszt integracji GŁOWICY SPECJALNEJ FSW w porównaniu z inwestycją w urządzenie typu GANTRY daje wymierne korzyści ekonomiczne.
 3. Inne korzyści ekonomiczne to:
  -nie wymaga materiałów dodatkowych
  -niższe zapotrzebowanie energetyczne w porównaniu z metodami MIG, TIG.
  -nie występuje emisja gazów, pyłów, promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego.