Kontener AB

KONTENER AB to rozwiązanie, w którym robot umieszczony będzie pomiędzy dwoma polami roboczymi wyposażonymi w obrotniki do których przymocowane zostaną ramy o wymiarach do 1400 x 800 mm. Na stanowisku wyeliminowane są przestoje robota, a co za tym idzie zwiększenie wydajności, ponieważ w momencie, kiedy robot spawa na jednym polu spawalniczym, na drugim odbywa się demontaż pospawanych detali i montaż elementów do spawania. Nad bezpieczeństwem całego systemu czuwać będzie przegroda przesuwna, która będzie chronić wzrok operatora przed łukiem spawalniczym oraz ramieniem robota. Dodatkowo otwarcie drzwi serwisowych podczas spawania zatrzyma robota oraz jego peryferia.

Zalety Kontenera AB

 • Mała wrażliwość na warunki zewnętrzne
 • Duży wybór gatunków elektrod
 • Bardzo dobra jakość spoiny

Wady Kontenera AB

 • Brak możliwości mechanizacji i automatyzacji procesu
 • Uciążliwość usuwania żużla szczególnie z warstw pośrednich
 • Podczas przygotowania spoiny koniecznie trzeba usunąć korozję

Do jakich prac najlepiej stosować metodę MMA?

 • Konstrukcje stalowe w przemyśle stoczniowym
 • Branże produkcyjne
 • Spawanie rurociągów
 • W pracach instalacyjnych
 • W miejscach o utrudnionym dostępie

Sekcja z Miejscem na pole tekstowe pod SEO

 • Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania,
 • które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w
 • regule algorytmu.

RPA znajduje zastosowanie tam gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów polega na imitacji ludzkich zachowań – posługują się systemami informatycznymi w dokładnie ten sam sposób – logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem.

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation, RPA) – technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów znajduje zastosowanie w gospodarce wykonując zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom.


To też może Cię zainteresować

Na naszym blogu znajdziesz mnóstwo rzeczowych artykułów o tematyce spawalniczej i nie tylko. To jest przykładowy tekst.