Stół obrotowy

STÓŁ OBROTOWY to rozwiązanie, w którym robot, stoi naprzeciw stołu obrotowego o pionowej osi obrotu obracającego się w zakresie ±180º. Na stole osadzona jest konstrukcja ramy H z dwoma obrotnikami. Stół pełni funkcję wymiany stanowisk roboczych względem robota. Do obrotników przymocowane są ramy o wymiarach do 2500 x 1000 mm. Na stanowisku wyeliminowane zostają przestoje robota, a co za tym idzie zwiększenie wydajności, ponieważ w momencie, kiedy robot spawa na jednym polu spawalniczym, na drugim odbywa się demontaż pospawanych detali i montaż elementów do spawania. Nad bezpieczeństwem całego systemu czuwają bariery świetlne po przekroczeniu, których robot oraz jego peryferia przerwą swoją pracę.