Walidacja sprzętu do spawania łukowego wg. normy PN-EN IEC 60974-14, która zastępuje normę PN-EN 50504.
Pomiary wykonujemy urządzeniem WeldScanner Validator, które może służyć do walidacji sprzętu spawalniczego wszystkich marek zgodnie z normą europejską EN 50504 dotyczącą walidacji urządzeń spawalniczych. Przyrząd zapewnia precyzyjny pomiar napięcia spawania, prądu spawania, prędkość podawania drutu iprędkości przepływu gazu.

Osoby, z którymi należy kontaktować się w sprawie serwisu:
mgr inż. Ryszard Andrzejewski: tel. +48 602 603 313, +48 61 862-81-61, ryszard.andrzejewski@techspaw.com.pl
Witold Bielawski: +48 660 751 725, serwis@techspaw.com.pl