Automatyzacja przygrzewania trzpieni

Automatyzacja przygrzewania trzpieni to bardzo korzystne i opłacalne rozwiązanie . Mocowanie śrub i innych akcesori tą metodą jest procesem bardzo szybkim w stosunku do tradycyjnych metod wiercenia lub spawania . Technika Spawalnicza oferuje stanowiska CNC pozwalające na precyzyjne przygrzewanie trzpieni na powierzchniach płaskich  o wymiarach dopasowanych do wymagań Odbiorcy .
Ta technologia stawia szereg wyzwań jak skuteczne automatyczne podawanie różnego kształtu trzpieni, przygrzewanie w trudnodostępnych miejscach , spawanie z dużą dokładnością i powtarzalnością . I właśnie takie problemy staramy się rozwiązywać budując nasze stanowiska.
Maszyny CNC są budowane są w systemie modułowym. O ostatecznym kształcie maszyny decyduje wielkość powierzchni roboczej oraz ilość głowić przygrzewających zawieszonych na portalu . Budując takie i inne – prostsze stanowiska korzystamy z własnego oraz współpracujemy blisko z niemiecką firmą BTH , której komponenty stosujemy. Nasze rozwiązania są wysoce niezawodne i trwałe.
Technika Spawalnicza buduje również stanowiska ze stałą głowicą do przygrzewania , które są przeznaczone do przygrzewania pro Wszystkie konstrukcje budowane są przy zastosowaniu komponentów procesowych niemieckiej firmy BTH.

Stanowisko CNC do zgrzewania jednopunktowego

Stanowisko stworzone do zgrzewania…
Posiada
Wydajność maszyny itp..

Stanowisko do półautomatycznego przygrzewania trzpieni