Automatyzacja zgrzewania

Proces zgrzewania jest jednym ze sposobów trwałego łączenia metali. TECHNIKA SPAWALNICZA oferuje następujące rodzaje zgrzewania:

  • Zgrzewanie liniowe – dzieli się na ciągłe, przerywane lub skokowe. Do głównych parametrów dotyczących zgrzewania liniowego należy: natężenie prądu, siła docisku, prędkość zgrzewania, rodzaj materiału elektrod czy czas przerwy w pracy urządzenia. Ten rodzaj zgrzewania wykorzystywany jest do tworzenia szczelnych spoin charakterystycznych dla zbiorników paliwowych oraz urządzeń domowych.
  • Zgrzewanie garbowe – rodzaj zgrzewania oporowego. Jest ono techniką łączenia tak zwanych punktów kontaktowych, czyli „garbów”. Zgrzewanie garbowe jest typowe dla produkcji akcesoriów samochodowych oraz do łączenia elementów w kształcie rur, prętów lub śrub.
  • Zgrzewanie jednopunktowe w systemie CNC – najpopularniejszy rodzaj zgrzewania oporowego. Na skutek przepływu prądu, miejsca dociśnięcia powierzchni blach rozgrzewają się i łączą ze sobą. Metoda ta najczęściej wykorzystywana jest w przypadku stali niestopowych, stopowych, oraz stopów miedzi i aluminium. Ze względu na wysoką wydajność tego procesu, zgrzewanie jednopunktowe jest z powodzeniem robotyzowane.

Każda z przedstawionych powyżej technologii zgrzewania dobierana jest do konkretnego rodzaju zastosowania. Najbardziej powszechne jest natomiast zgrzewanie jednopunktowe.

Zgrzewania palników


Zgrzewanie nakrętek

Zrobotyzowane stanowiska zgrzewania

Stanowiska przeznaczone do zgrzewania automatycznego skonstruowane są w taki sposób, by zapewniały bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników. Umożliwia to kabinowa konstrukcja zgrzewalniczego miejsca pracy, która oddziela otoczenie od czynników zagrażających. W przypadku konieczności zgrzewania dużych powierzchni metalowych konieczna jest aranżacja stanowiska wolnostojącego, który umożliwi realizację tego typu procesu. Wszystkie stanowiska projektowane i wykonywane przez TECHNIKA SPAWALNICZA zapewniają bezpieczną pracę i spełniają normy bezpieczeństwa.

Priorytetem tworzenia każdego projektu stanowiska zgrzewania jest osiągnięcia maksymalnej wydajności procesów przy utrzymaniu precyzji.

Zgrzewarki automatyczne

Automatyczne zgrzewarki są nieodłącznym elementem zrobotyzowanych stanowisk zgrzewania. Oferowane przez TECHNIKA SPAWALNICZA modele pochodzą od renomowanych producentów, takich jak TECNA, GEM, oraz CEMSA. Dla niektórych z nich charakterystyczne są następujące cechy i elementy:

  • specjalistyczny interfejs ułatwiający pracę operatorom,
  • profesjonalne oprogramowanie procesowe,
  • specjalistyczne szafy procesowe.