Urządzenia do lutowania

Lutowanie polega na łączenia materiałów spoiwem (lutem) o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia materiałów łączonych. Ciekły lut wypełnia szczelinę między łączonymi powierzchniami i po jego zakrzepnięciu powstaje złącze lutowane zapewniające ciągłość fizyczną łączonych części. Producenci: BULANE; CEIA; CVE; POMET; SCAME FORNI

Wybierz metodę

Widok:


/

Piece do lutowania

Więcej
/

Urządzenia indukcyjne

Więcej
/

Materiały dodatkowe

Więcej
/

Urządzenia płomieniowe

Więcej
/

Piece do lutowania

Więcej
/

Urządzenia indukcyjne

Więcej
/

Materiały dodatkowe

Więcej
/

Urządzenia płomieniowe

Więcej