Urządzenia kondensatorów do przygrzewania trzpieni

Technologia przypawania bolców (trzpieni) jest znana w świecie od trzydziestu lat, a jej najbardziej dynamiczny rozwój przypada na lata dziewięćdziesiąte minionego stulecia.

Technologia przypawania nie jest spopularyzowana w fachowych podręcznikachi publikacjach, mimo że znajduje olbrzymie zastosowanie w przemyśle:

  • metalowym
  • motoryzacyjnym
  • lotniczym
  • stoczniowym
  • wentylacji, ogrzewania, chłodnictwa
  • budowy urządzeń gospodarstwa domowego
  • medycznym