Sensory wspomagające

Sensory wspomagające dzielimy na dwa rodzaje: Pomiar przed spawaniem – Sensor dotyku – Sensor laserowy Pomiar w trakcie spawania – Auto Extension – Sensor Łuku – System Arc Eye

Rodzaje sensorów