DTPS

Oprogramowanie off – line Panasonic DTPS 2 zostało stworzone do tworzenia symulacji off – line systemów zrobotyzowanych. Dzięki temu oprogramowaniu możemy pisać programy spawalnicze na komputerze. Przesyłać je po sieci do robota. Poniżej opisane są najważniejsze zalety/funkcje programu.

Oprogramowanie DTPS umożliwia między innymi:

 • Zarządzanie użytkownikami (dodawanie i edycja kont, zmiana uprawnień),
 • Zarządzanie danymi (edycja zmiennych, ustawienia robota),
 • Export programów do pliku txt,
 • Podgląd programów z wizualizacją pozycji robota,
 • Zmiana punktów przez ręczne wpisywanie danych pozycji (X,y,z),
 • Zmiana parametrów spawania,
 • W pakiecie z programem jest dodatkowy program „Auto Data Receiving” umożliwiający zgrywanie po sieci backupów z robota. Istnie także możliwość ustawienia cyklicznego zgrywania backupów z robotów o określonej porze.
 • Przesyłanie dowolnego programu z i do robota po sieci.
 • Tworzenie programów off-line za pomocą wirtualnego panelu bez potrzeby zatrzymywania produkcji
 • Możliwość programowania osi zewnętrznych
 • Możliwość symulacji systemu z oprzyrządowaniem, oraz możliwość sprawdzenia dostępności
 • Możliwość zaprogramowania tablicy parametrów spawalniczych
 • Możliwość poprawy i edycji istniejących programów
 • Symulacje z czasem cyklu spawania
 • Możliwość modelowania 3D CAD obiektów
 • Możliwość importowania danych z zewnętrznych programów 3D CAD
 • Narzędzie do automatycznego pisania spoin (Teaching Navi)
 • Sprawdzanie kolizji.
 • Możliwość podziału spoiny na spoinę przerywaną.
 • Automatyczne dodawanie i zmiana spoin z oscylacją
 • Możliwość tworzenia makr (dowolne rozszerzanie funkcjonalności programu).

Sekcja z Miejscem na pole tekstowe pod SEO

 • Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania,
 • które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w
 • regule algorytmu.

RPA znajduje zastosowanie tam gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów polega na imitacji ludzkich zachowań – posługują się systemami informatycznymi w dokładnie ten sam sposób – logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem.

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation, RPA) – technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów znajduje zastosowanie w gospodarce wykonując zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom.


To też może Cię zainteresować

Na naszym blogu znajdziesz mnóstwo rzeczowych artykułów o tematyce spawalniczej i nie tylko. To jest przykładowy tekst.