Moduły do budowy stanowisk zgrzewalniczych

Moduły zgrzewalnicze TECNA z podwójnym układem dociskowym umożliwiają zgrzewanie jednostronne z dostępem tylko do jednej ze zgrzewanych powierzchni. Stanowi to rozwiązanie w wielu przypadkach gdy nie ma możliwości tradycyjnego docisku dwustronnego. Zgrzewarka modułowa może pracować niezależnie. Ponadto kilka modułów można połączyć wykonując zaprogramowane sekwencje zgrzewania bez dodatkowego sterownika nadrzędnego. Umożliwia to wykonanie najprostszej bramowej zgrzewarki wielopunktowej.