Spawanie gazowe

Spawania gazowe polega na nadtopieniu brzegów spawanego materiału za pomocą palnika. Dzięki spalaniu gazów palnych i tlenu powstaje płomień. Zaletami spawania gazowego jest szeroki zakres spawanych grubości, mała wrażliwość na warunki atmosferyczne (wiatr), stosunkowo łatwa technika spawania oraz niskie koszty urządzenia.
Gaz palny: Acetylen, wodór, propan

Producenci: GCE, PERUN, POMET, HARRIS


Do jakich prac najlepiej stosować Spawanie Gazowe?

  • Prace naprawcze lub remontowe
  • Instalacje gazowe
  • Instalacje wodne
  • Instalacje ciepłownicze

Sekcja z Miejscem na pole tekstowe pod SEO

  • Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania,
  • które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w
  • regule algorytmu.

RPA znajduje zastosowanie tam gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów polega na imitacji ludzkich zachowań – posługują się systemami informatycznymi w dokładnie ten sam sposób – logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem.

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation, RPA) – technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów znajduje zastosowanie w gospodarce wykonując zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom.


To też może Cię zainteresować

Na naszym blogu znajdziesz mnóstwo rzeczowych artykułów o tematyce spawalniczej i nie tylko. To jest przykładowy tekst.