Automatyzacja

Automatyzacja przygrzewania trzpieni to bardzo korzystne i opłacalne rozwiązanie . Mocowanie śrub i innych akcesori tą metodą jest procesem bardzo szybkim w stosunku do tradycyjnych metod wiercenia lub spawania . Technika Spawalnicza oferuje stanowiska CNC pozwalające na precyzyjne przygrzewanie trzpieni na powierzchniach płaskich  o wymiarach dopasowanych do wymagań Odbiorcy .
Ta technologia stawia szereg wyzwań jak skuteczne automatyczne podawanie różnego kształtu trzpieni, przygrzewanie w trudnodostępnych miejscach , spawanie z dużą dokładnością i powtarzalnością . I właśnie takie problemy staramy się rozwiązywać budując nasze stanowiska.
Maszyny CNC są budowane są w systemie modułowym. O ostatecznym kształcie maszyny decyduje wielkość powierzchni roboczej oraz ilość głowic przygrzewających zawieszonych na portalu . Budując takie i inne – prostsze stanowiska korzystamy z własnego oraz współpracujemy blisko z niemiecką firmą BTH , której komponenty stosujemy. Nasze rozwiązania są wysoce niezawodne i trwałe.
Technika Spawalnicza buduje również stanowiska ze stałą głowicą do przygrzewania , które są przeznaczone do przygrzewania pro Wszystkie konstrukcje budowane są przy zastosowaniu komponentów procesowych niemieckiej firmy BTH.