Kursy

Technika Spawalnicza od początku swojej działalności przeprowadza kursy oraz szkolenia z zakresu spawania , lutowania oraz cięcia.

SPAWANIE:
Ośrodek szkolenia posiada atest instytutu spawalnictwa w Gliwicach. Kursy oraz egzaminowanie spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych na poziomie podstawowym jak też ponadpodstawowym przeprowadzamy w oparciu o normy spawalnicze PN-EN ISO 9606-1,-2, PN-EN ISO 14732 oraz wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Urzędu Dozoru Technicznego .  Współpracujemy również z jednostką certyfikującą TUV. Metody objęte kursami oraz egzaminami to:
– 111 ( MMA) – spawanie elektrodami otulonymi,
– 131/135, 136, 138 ( MIG/MAG)  – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych,
– 141 – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych,
Dodatkowo przeprowadzamy również szkolenia z zakresu cięcia tlenowego oraz plazmowego.

LUTOWANIE:
Technika Spawalnicza przeprowadza kursy oraz szkolenia z zakresu lutowania miękkiego i twardego dla lutowaczy ręcznych. Szkolenia obejmują wszystkie procesy w tym lutowanie indukcyjne. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia BHP oraz certyfikatu lutowacza wg normy Europejskiej PN-EN ISO 13585.

BADANIE WIZUALNE SPOIN:
We współpracy z Instytutem spawalnictwa w Gliwicach kilka razy do roku przeprowadzamy kurs badań wizualnych spoin VT1, VT2.

loading="lazy"/

Prowadzimy kursy dla osób indywidualnych oraz firm z zakresu spawania, lutowania, zgrzewania, przypawania trzpieni, przecinaczy tlenowych i plazmowych, oraz badań wizualnych VT (VISUAL TEST). Szkolenia odbywają się w naszej firmie lub u klienta. Posiadamy wykształconych szkoleniowców
z odpowiednimi certyfikatami, oraz specjalistów w zakresie spajania.

Na każdy z kursów można zapisać się przez naszą stronę lub dzwoniąc bezpośrednio do działu kursów.
Po ukończeniu danego szkolenia, kursant otrzymuje odpowiednie certyfikaty, oraz w przypadku kursów spawania, książeczkę spawacza.