PANASONIC

W celu zwiększenia możliwości dostosowania ramienia robota do różnorodnych aplikacji spawalniczych robot serii TM posiada trzy warianty prowadzenia przewodu prądowego oraz drutu spawalniczego na ramieniu robota. W zależności od potrzeb produkcyjnych mocowanie ich może odbywać się na kilka sposobów.

MOCOWANIE PALNIKÓW