Kursy spawania

Kursy spawania przeprowadzamy na różnym stopniu zaawansowania w zależności od wymagań klienta. Prowadzimy także odnawianie uprawnień spawalniczych i lutowaczy.

Zapewniamy wysokiej klasy specjalistów ze strony teoretycznej jak i praktycznej, oprócz tego kursy odbywają się na profesjonalnych urządzeniach przodujących firm na świecie.

311 311

Metoda 311

acetylenowo – tlenowe

131 131

Metoda 131

spawanie elektroda topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG) – metoda stosowana do spawania aluminium

136 136

Metoda 136

spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego

135 135

Metoda 135

spawanie elektroda topliwą w osłonie gazu aktywnego (MAG)

111 111

Metoda 111

spawanie elektrodami otulonymi

141 141

Metoda 141

spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG)

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • Ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową;
  • Ukończyli 18 rok życia;
  • Posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

Po ukończeniu kursu, kursant otrzymuje:

  • Książkę spawacza lub wpis do już posiadanej
  • Certyfikat Europejski egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 (Stal) lub 9606-2 (aluminium)

Po zgłoszeniu udziału w danym kursie, osoba odpowiedzialna za prowadzenie kursów skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów (Terminu; czasu, oraz ceny).

Kursy przeprowadzamy według systemu modułowego Instytutu Spawalnictwa lub szkolenia na podstawie własnych programów zatwierdzonych przez UDT i TUV